Uw privacy is belangrijk voor Font Services Finestrat. Daarom wordt in deze verklaring uiteengezet hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en beschermd.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u contact met ons heeft opgenomen of uw contactgegevens aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld middels een visitekaartje zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: volledige namen, adresgegevens, bedrijfsgegevens, functienaam en eventuele titel, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening of ter naleving van regelgevende of wettelijke vereisten, zullen wij naast uw bovenstaande persoonsgegevens tevens informatie verzamelen met betrekking tot uw identiteit middels uw geldig identiteitsbewijs.

Wanneer u aangeeft dat u onze Spring Nieuwsbrief, ons Marktrapport, onze Quick Scan en/of uitnodigingen Spring wenst te ontvangen, gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres en eventuele door u opgegeven namen.

Wanneer u gebruik maakt van onze website registreren wij uw IP-adres, het aantal bezochte pagina’s, de tijd en duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek en uw zoekgeschiedenis. Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Deze dienst biedt ondersteuning in het analyseren en verbeteren van onze website.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met werknemers van Font Services Finestrat voor de uitoefening van hun functie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden geven tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is of dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening.

Font Services Finestrat zal uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitoefening van onze dienstverlening of voor zover dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wat zijn uw rechten?

1.Inzage

U heeft altijd het recht op inzage van uw persoonsgegevens.

2.Wissen

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

3.Rectificeren

U kunt ons verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken onjuist of onvolledig zijn.

4.Beperken

U heeft altijd het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Het recht op beperking van verwerking geldt indien gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, gegevens niet meer nodig zijn of de betrokkene bezwaar maakt. Font Services Finestrat zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij onze rechtmatige belangen zwaarder opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden.

5.Bezwaar

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

6.Gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens overdragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar format.

7.Toestemming intrekken

Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van onze marketing, dan hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door onder aan de ontvangen e-mail op ‘Afmelden’ te klikken. U kunt zich dan afmelden via een selectiemenu. U kunt ook contact met ons opnemen per telefoon of e-mail, dan zullen wij u afmelden.

8.Klachten

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact
Als u vragen heeft over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via:

Font Services Finestrat
Telefoonnummer: +31 (0)20-8800012
E-mail: info@fontservices.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙